Taloustiede

Opintosuuntamme erottuu muusta kauppatieteiden tarjonnasta suuriin kokonaisuuksiin keskittymisellä ja tieteellisellä otteellaan. Taloustieteessä käsitellään valtion- ja maailmantalouden kysymyksiä. Tilastollisten menetelmien päälle rakennettuja ekonometrian työkaluja hyödyntäen voidaan analysoida taloudellisia ilmiöitä sekä myös tehdä ennusteita.

Taloustieteen tutkimuskohteita ovat kansantalouden lisäksi kotitaloudet, yritykset ja muut yhteisöt, toimialat, kansainväliset taloussuhteet ja maailmantalous.

Taloustiede auttaa vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin: Miksi toiset maat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mistä talouskasvu oikein syntyy? Mikä on inno­vaatioiden merkitys? Miten korot, osakekurssit ja valuuttakurssit määräytyvät? Miten verotus vaikuttaa? Mistä työttömyys joh­tuu? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä?

Miksi lukea juuri Taloustiedettä? Lue entisten opiskelijoiden urakertomukset täältä!

Lisätietoa opintosuunnan sivuilta!