Historia

Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestön historia.

Haluamme korostaa heti alussa, että Pareton historia on ollut erittäin monivivahteinen eikä kovinkaan tarkkaa ja laajaa tietoa siitä ole olemassa. Me paretolaiset olemmekin yleisesti keskittyneet enemmän historian tekemiseen kuin sen kirjoittamiseen. Seuraavassa kuitenkin pieni silmäys kansantaloustieteilijöiden ainejärjestön menneisyyteen.

Kesään 1997 saakka noin 1/3 kansantaloustieteen opiskelijoista tuli yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan suorittamaan yhteiskuntatieteellistä tutkintoa ja noin 2/3 tuli taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan suorittamaan kauppatieteellistä tutkintoa. Näistä ensin mainituilla opiskelijoilla ei ollut oikeutta – eikä useimmilla halukkuuttakaan – kuulua vuonna 1968 perustettuun Boomi ry:n. Kansantaloustiede on ollut perinteisesti yhteiskuntatiede, joten monet alan ihmiset lähestyvät alaamme nimenomaa yhteiskuntatieteen näkökulmasta. He vierastavat myös tapaa, jossa kansantaloustiede niputetaan yhteen liiketaloustieteiden kauppatieteiksi. Nykyään ollaan tultu siihen, että harvat opiskelijat valitsevat lainkaan kursseja yhteiskuntatieteiden puolelta, mikä on sinällään erikoista. Toisaalta myöskään yliopisto ei laajemmin suosittele yhteiskuntatieteiden opiskelua. Tämä voi taas johtua kysynnän heikkoudesta. Miksi siis tarjota yhteiskuntatieteitä, jos sen kysyntä on vuosien varrella heikentynyt voimakkaasti.

Ideologisista syistä Tay:n kansantaloustieteen opiskelijat perustivat oman ainejärjestönsä nimeltä Lisäarvo. Lisäarvon hallituksessa on ollut mm. Jari Vainiomäki, nykyinen professorimme ja dosenttimme. Lisäarvon toiminnan alkuvuosina osa opiskelijoista kaipaili jopa marxilaisen talousteorian perään, jota ei Tampereella opetettu lainkaan. Ainejärjestön alkuaikoina kansantaloustieteen opiskelijoita oli Tampereen yliopistossa vähemmän kuin nykyisin, joten silloin lähes kaikki kuuluivat ainejärjestö Lisäarvoon. Lisäarvo järjesti retkiä mm. Leningradiin.

Aikoinaan punaisena pidetyn Tampereen yliopiston ilmapiirin muuttuessa, ainejärjestömme nimeksi muutettiin 1970-luvun loppupuolella Tampereen Kansantaloustieteen Opiskelijat (TKO). Nimen esikuva on mahdollisesti ollut Helsingin yliopistossa toimiva ainejärjestö Kansantaloustieteen Opiskelijat (KTO). TKO:n toimintaan kuului mm. vuosittaisten excursioiden järjestäminen lähinnä pääkaupunkiseudun tutkimuslaitoksiin ja rahoitusalan yrityksiin. Toimintaan kuului myös vanhojen tenttikysymysten arkistointi, pikkujoulujen järjestäminen ja tietenkin uusien jäsenten rekrytointitilaisuus syyslukukauden alussa. Rekry-periaatteena oli ”maksa nimellinen jäsenmaksu ja saat ilmaisen oluen”. TKO julkaisi kyseisenä aikana ainejärjestölehteä nimeltä Nuori Ekonomisti.

Vuoden 1990 TKO:n pikkujoulujen yhteydessä, pääasiassa vuosina 1989 ja 1990 opintonsa aloittaneet TKO:n jäsenet, ajoivat läpi ainejärjestön nimenmuutoksen Pareto ry:ksi. Yksi tuon ajan ainejärjestön aktiiveista on nykyinen Tampereen apulaispormestari Harri Airaksinen. Muutenkin Pareton ry:n hallituksessa oli tuolloin paljon yhteiskuntatieteellisen puolen opiskelijoita.

1990-luvun alussa alkoi Suomen yliopistoissa entisestään lisääntyä haalareiden käyttö. Näin ollen oli luonnollista, että osa innokkaimpien paretolaisten identiteetin kohotusta oli hankkia omat keltaiset Pareton haalarit. Paretolle kehitettiin myös oma logo ja Nuori Ekonomisti-lehti sai keltaiset kannet. Myöhemmin Pareton jäsenlehden nimeksi tuli Vilfredo, joka on siis esikuvanamme toimivan henkilön etunimi. Pareto ry jatkoi edeltäjiensä perinteitä järjestämällä excursioita Helsinkiin, Turkuun – Paretossa tuolloin toimineen varapuheenjohtajan kotikaupunkiin – ja lukuvuonna 2002-03 kaksi excursiota juuri itsenäistyneen eteläisen naapurimaamme pääkaupunkiin, Tallinnaan. Tallinna oli kiehtova excukohde, sillä Tallinnassa oli tuohon aikaan paljon nuoria henkilöitä vastuussa maan talouspolitiikasta.

1990-luvun loppupuolella Pareto muutti jäsenmaksukäytäntöään: vuosittaisen jäsenmaksun tilalle tuli ainaisjäsenmaksu. Samoihin aikoihin kotiviiniboomin ollessa korkeimmillaan ideoitiin uusien ainaisjäsenten houkuttelemiseksi jokasyksyiset Pareton Ilmaista Wiinaa Bileet. Myös liikunnallisia aktiviteetteja harrastettiin: pesäpalloa Pyynikin rannassa kyytipoikana kotiviiniä ”Chez Sukkavartaankatu” ja jalkapalloa Kiovan puistossa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Excursioiden ja hauskanpidon lisäksi Paretolla ja sen edeltäjillä on myös ollut muuta merkittävää toimintaa: yhdistys on tehnyt esityksen opiskelijajäsenistä laitos- ja tiedekuntaneuvostoihin sekä oman oppiaineen uusia tutkintovaatimuksia valmistelevaan opetussuunnitelmatyöryhmään. Ainejärjestömme on myös järjestänyt tilaisuuksia, joissa meiltä valmistuneet opiskelijat ovat tulleet kertomaan omista työkokemuksistaan valmistumisensa jälkeen. Pareto on myös järjestänyt tilaisuuksia, joissa kansantaloustieteilijöille hieman tuntemattomampien sivuaineiden opettajat ovat käyneet mainostamassa omia oppiaineitaan sivuaineopintoinfojen tyyliin. Syksyinä 2002 ja 2003 Pareto ry järjesti mm. veropaneelin. Näihin veropaneeleihin saatiin osallistujia valtakunnan huippua myöten.

Taloustieteiden ainejärjestöllä on siis pitkähkö historia, jota me kaikki kansislaiset jatkamme ilomielin myös tulevaisuudessa.

Mainokset