Hallituspaikat

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä valmistelee ne. PJ on yhdistyksen kasvot ulospäin ja edustaa yhdistystä yhdessä käsiteltävästä asiasta vastaavan hallituslaisen kanssa. Lisäksi puheenjohtaja voi käyttää aikaansa jonkun hallituksen toimintasektorin painottamiseen työskentelemällä siitä vastaavan hallituslaisen parina, esim. kaudella 2013 puheenjohtaja oli mukana Pareton markkinoinnissa uusille jäsenille.

Koulutuspoliittinen vastaava on tärkeä osa edunvalvontaa Paretossa. Kopo on linkki yliopiston luennoitsijoihin tehtävänään parantaa ainetarjontaa opiskelijoita paremmin palvelevaksi.

Talousvastaava vastaa ainejärjestön päivittäisten raha-asioiden hoidosta, budjetista sekä sen seurannasta. Tehtäviin kuuluu myös kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen. Tehtävässä on ainutlaatuinen tilaisuus soveltaa laskentatoimen oppeja käytännössä ja saada kokemusta rekisteröidyn yhdistyksen taloudenpidosta.

Yrityssuhdevastaava on vastuussa yhdistyksen yhteistyökumppanuuksista. Hän huolehtii osaltaan, että Pareton suhteet sidosryhmiin ovat kunnossa ja toimintaan löytyy rahoitusta. Lisäksi yrityssuhdevastaava vastaa yritysekskursioiden organisoinnista paretolaisia kiinnostaviin kohteisiin. Tehtävä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda verkostoja yrityksiin, joista voi löytää jopa tulevan työnantajansa.

Tiedotusvastaava vastaa kuuluu Pareton yleisestä viestinnästä verkossa ja yliopistolla. Hän varmistaa, että Pareton tapahtumat ja kannanotot tavoittavat jäsenkunnan sekä aktivoi heitä mukaan taloustieteelliseen keskusteluun. Tiedotusvastaava ylläpitää Pareton some-kanavia, verkkosivuja ja tietenkin taloustiedeaiheista blogia. Vuoden päätteeksi tiedotusvastaava on saanut arvokkaan kokemuksen organisaation viestinnästä.

Projektivastaavan pääasiallisena tehtävänä on jonkin suuremman projektin suunnitteleminen, kuten ulkomaan excursion tai vuosijuhlat. Lisäksi hän on muiden hallituslaisten tavoin mukana järjestämässä Pareton muita tapahtumia vuoden aikana.

Tapahtumavastaavan pesti on selvästi Pareton hauskimpia ja monipuolisimpia paikkoja, sillä tehtävänä on taloustieteilijöiden viihdyttäminen ja yhteen tuominen tapahtumien avulla. Vastuualueeseen kuuluu niin perinteisten tapahtumien, kuten pornobileiden ja viski- ja viini-iltojen järjestäminen, kuin myös uusien ideoiden toteuttaminen. Tehtävässään bilevastaava luo ainutlaatuisia sosiaalisia suhteita suurimmissa tapahtumissa mukana oleviin yhteistyökumppaneihin.

Opetus- ja tutkimusyhteistyövastaava toimii linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tavoitteena on tuoda opiskelijoille tietoa myös jatko-opinnoista ja suuntautumisesta tutkijan uralle. Lajinsa ensimmäinen ot-vastaava valittiin vuodeksi 2013, ja ot-vastaava auttoi mm. työelämäillan ja paneelikeskustelun toteutuksessa sekä lukupiiritoiminnan ideoinnissa. Yleensä ot-vastaava on taloustieteen jatko-opiskelija tai hiljattain väitellyt.

Sihteeri tekee kokouksista pöytäkirjat ja huolehtii niiden allekirjoittamisesta. Muita tehtäviä ovat dokumenttihallinta ja yhdistyksen nimenkirjoittajana toimiminen.

Mainokset